Saturday, February 6, 2016

Surah16 (111~120)

An-Nahl, dari ayat 111~120;  


111. iaitu pada hari yang datang tiap-tiap jiwa membela dirinya, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa yang  ia telah kerjakan, dan mereka tidak akan dianiayai.

112. Dan Allah adakan perumpamaan ; satu negeri yang aman dan sentosa, datang padanya rezeki nya dengan  luas dari tiap-tiap tempat, tetapi mereka kufur akan nikmat-nikmat Allah, lantaran itu Allah rasakan mereka kekufuran dan ketakutan lantaran apa yang mereka telah kerjakan.

113. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari antara mereka, tetapi mereka dustakan dia, lalu mengenai mereka azab, sedang mereka tetap orang-orang yang menganiayai.

114. Lantaran itu, makanlah dari apa yang Allah kurniakan kepada kamu dengan halal dan baik, dan berterima kasih lah akan nikmat Allah, jika benar  akan dialah kamu menyembah.

115. Tidak lain ia haramkan atas kamu, melainkan bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembeleh untuk lain dari Allah, tetapi barang siapa terpaksa, pada hal ia tidak mahu dan tidak melewati batas, sesungguhnya Allah, mengampun, penyayang.

116. Dan janganlah kamu ucapkan dusta yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu; “ini halal dan itu haram” untuk kamu ada-ada kan dusta atas nama Allah, sesungguhnya orang-orang mengada-adakan dusta atas  nama Allah, tidak akan berbahagia.

117. Iaitu perhiasan yang sedikit, tetapi bagi mereka ada azab yang pedih.

118. Dan atas orang-orang yuhadi, kami telah haramkan apa yang kami ceritakan kepada mu dahulu, dan tidak kami  anyanyai mereka, tetapi adalah diri-diri mereka sendiri mereka aniayai.

119. Kemudian, sesungguhnya Tuhan mu, terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Tuhan mu sesudah itu, pengampun, panyayang.

120. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang tunduk kepada Allah lagi lurus, dan bukanlah ia dari golongan musrikin.Following Twitter,
[]
https://twitter.com/Addme47My/status/695892586423123968